Činnosti

Odborná společnost letecká České republiky je vědecko-technickým a inženýrským občanským sdružením individuálních i kolektivních členů spojených profesionálně či zájmově
s letectvím a kosmonautikou.

Poslání OSL

 • uspokojovat odborné zájmy svých členů a pečovat o jejich odborný a profesní rozvoj,
  • vytvořit portfolio odborných témat reflektujících potřeby
  • organizací a firemprofesních
  • toto portfolio udržovat a rozšiřovat
  • organizování odborných akcí zaměřených na zprostředkovávání nových poznatků a informací svým členům i širší odborné veřejnosti (semináře, školení, přednášky, konference)
 • propagace letectví u veřejnosti a mezi mládeží
  • organizování odborných akcí zaměřených na zprostředkovávání nových poznatků a informací širší odborné i laické veřejnosti (semináře, přednášky, ....)
  • aktivně kontaktovat střední školy a nabízet odborně zaměřené přednášky cílené na letectví
 • reprezentace svých členů jako celku vůči domácím a zahraničním subjektům
  • členství OSL v CEAS, FEANI
 • poskytovat odborné i společenské fórum pro své členy,
 • podporovat publikování odborných informací v domácím i zahraničním tisku,
 • nabízet odborné služby státním institucím a průmyslu
 • rozšiřování OSL přidružováním nových členů (průmysl + univerzity)
  • snaha rozšířit členskou základnu po celém území ČR
  • podpora rozšiřování spolupráce univerzitního prostředí a průmyslu
 • rozšiřování znalostního a odborného portfolia OSL