Setkání členů a přátel OSL ČR

Datum: 
12.12.2019 - 17:00 to 22:00
Místo konání: 
Sál Ing. Josefa Kašpara a Restaurace ČSVTS Klub techniků
Adresa: 
ČSVTS, Sál Ing. Jana Kašpara, Novotného lávka 5, Praha 1, 4. patro výtahem vpravo od vrátnice

Vážení přátelé letectví a členové OSL ČR,

Srdečně Vás zvu na výroční schůzi Odborné společnosti letecké ČR spojenou s vánočním večírkem a besedou v rámci pravidelných cyklů setkání s našimi studenty oborů letecké dopravy „Poškoláci“, které pořádáme společně s Ústavem letecké dopravy Fakulty dopravní ČVUT v Praze,

ve čtvrtek, 12. prosince 2019, v 17 hodin

se zahájením a úvodním programem v konferenčním sále Ing. Jana Kašpara, č. 417, ve 4. patře budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00  Praha 1.

Po ukončení přednáškové části programu v konferenčním sále cca v 18:35 bude následovat společenské setkání s pohoštěním v restauraci Klub techniků v 1. patře stejné budovy.

Prosím o laskavé potvrzení Vaší účasti nejpozději do 29. listopadu 2019 na moji e-mailovou adresu

hanus@csvts.cz

Věřím, že jste si užili našeho posledního setkání na Ústavu letecké dopravy FD ČVUT v Praze, které jsme pořádali přesně před rokem, v rámci oslav 100 let československého letectví

a že se i letos našeho setkání hojně zúčastníte.

S pozdravem,

 

Daniel Hanus

Prezident OSL ČR

Program:

  1. 17:00 Přivítání účastníků  – D. Hanus
  2. 17:05  Zpráva o činnosti OSL ČR za poslední období a návrh programu činnosti na další období – D. Hanus
  3. 17:20  Beseda s našimi mladými přáteli „poškoláky“ a vystoupeními pozvaných hostů
  4. 18:30 Představení složení nového prezidia pro další období
  5. 18:35 Zahájení společenského setkání v restauraci Klub techniků ČSVTS